Skulptur

TITEL: Ledstjärna


BESKRIVNING:

I en värld där enighet och samarbete är viktigare än någonsin, måste vi se bakåt och minnas vad vi sedan länge borde ha lärt oss, för att inte upprepa dåtid i nutid och i framtid. Tidens tre ben, tidens treenighet. Varats oundvikliga treenighet, en bland många. Frihet, jämlikhet och broderskap, en annan. Historiska och nutida ledstjärnor som påminner och lyser upp vägen, riktningen för oss människor genom livet, både som individer och som kollektiv. Att med hjälp av ”Då”, bestämma i ”Nu” vad som är viktigt på riktigt för ”Sen”, för framtiden.


Tjörnedala Konsthall